ניירת רלוונטית לקבלת משכנתא

ניירת רלוונטית לקבלת אישור עקרוני לקבלת הלוואת משכנתא

מסמכים למשכנתא חדשה

שכירים:
•    ת.ז של בני הזוג + ספח. 
•    תצלומי תדפיסי עו"ש 3 חודשים אחרונים.
•    תלושי שכר 3 חודשים אחרונים.
•    דו"ח ריכוז הלוואות.


עצמיים:

•    ת.ז של בני הזוג + ספח. 
•    תצלומי תדפיסי עו"ש 3 חודשים אחרונים.
•    שומת מס אחרונה.
•    דו"ח רואה חשבון על הכנסות נטו לשנה הנוכחית.
•    דו"ח ריכוז הלוואות. 

מסמכים למיחזור הלוואת משכנתא

שכירים:
•    ת.ז של בני הזוג + ספח. 
•    תצלומי תדפיסי עו"ש 3 חודשים אחרונים.
•    תלושי שכר 3 חודשים אחרונים.
•    דו"ח ריכוז הלוואות.
•    דו"ח התנהלות משכנתא של השנה הנוכחית והקודמת.
•    דו"ח יתרה לסילוק משכנתא.
•    נסח טאבו\אישור זכויות.

 

​עצמיים:
• ת.ז של בני הזוג + ספח.
• תצלומי תדפיסי עו"ש 3 חודשים אחרונים.
• שומת מס אחרונה.
• דו"ח רואה חשבון על הכנסות נטו לשנה הנוכחית.
• דו"ח ריכוז הלוואות.
• דו"ח התנהלות משכנתא של השנה הנוכחית והקודמת.
• דו"ח יתרה לסילוק משכנתא.
• נסח טאבו\אישור זכויות.​

שיחת טלפון
פנייה בוואטסאפ